Dienstag, 25. Februar 2020

Jörg Burkhard - G.E.L.D. (General Electric Language Districts)

Jörg Burkhard - G.E.L.D. (General Electric Language Districts)
 
Engpol Medien
 
1989
 


Jörg Burkhard hatten wir ja 81 auf Transmitter Cassetten, hier dann 89 mit einem Live Hörspiel.
 
A Seite
 
01.Live Hörspiel am 7.7.89 Felsenkeller, Ostheim
 
B Seite
 
02.Live Hörspiel am 7.7.89 Felsenkeller, Ostheim
 
Bitrate 192 kbit/s
Scan 300 dpi
Komplett

1 Kommentar: